Reglement (terug naar het Ringen)

1. De eigen kweek vogels moeten geringd zijn met een deugdelijke naadloos gesloten pootring, verstrekt door de NBvV, bonden of Euro-Parrot.

2. Het inschrijven van vogels voorzien van een naadloos gesloten pootring met een kweeknummer en initialen anders dan van de bonden is slechts na registratie toegestaan onder de volgende voorwaarden:

De inzender moet lid zijn van de bonden en de Bondscontributie voor een heel jaar vooruit betaald hebben.
De ringen moeten zijn uitgegeven door een in Nederland erkende vogelliefhebberorganisatie of door een in het buitenland bij de C.O.M.- aangesloten bond.
Registratie van naadloos gesloten pootringen anders dan van de bonden moet ieder jaar opnieuw gebeuren middels het registratieformulier bij de ledenadministrateur, onder gelijktijdig betaling van administratiekosten, onder vermelding van het kweeknummer van de bonden en het kweeknummer(s) van de andere organisatie(s), onder overlegging van een kopie van een recente lidmaatschapskaart van de andere organisatie.

3. Leden, die via meer dan een vereniging tegelijkertijd Bondslid zijn kunnen maar via een vereniging ringen bestellen.

4. Het is toegestaan om met geregistreerde verenigingsringen deel te nemen aan wedstrijden door en binnen de bonden georganiseerd. Dit met uitsluiting van C.O.M. erkende wedstrijden.

5. Deze verenigingsringen zijn door de verenigingen te bestellen bij de Bondsringencommissaris. De door de vereniging aan hun Bondsleden uitgegeven verenigingsringen dienen voor 1 september van enig jaar, schriftelijk, met vermelding van de naam, kweeknummer, verenigingsnummer en volgnummers, te worden doorgegeven aan de Bondsringencommissaris. Waarna deze verenigingsringen als E.K. (eigen kweek) van het desbetreffende Bondslid worden erkend.

6. Vanaf het seizoen 1997 zijn onder de volgende voorwaarden kleurringen toegestaan.

De kleur moet voldoen aan; voor 1997 zilver, raln 9007,

voor 1998 donkerblauw, raln 5019,

voor 1999 geel, raln 1018,

voor 2000 donkergroen, raln 6010,

voor 2001 rood, raln 2003,

voor 2002 zwart, raln 9005

voor 2003 zilver, raln 9007.

7. Conform artikel 2 sub 2 van het Huishoudelijk reglement kan ieder natuurlijk persoon slechts een kweeknummer hebben dat is uitgegeven door de bonden. Het is daarom niet mogelijk om meerdere kweeknummers uitgegeven door de bonden op een naam te laten registreren.

8.In een stam c.q. stel mogen vogels zitten met meerdere geregistreerde kweeknummers en/of verenigingsringen. Indien als zodanig geregeld mogen de vogels in een stam c.q. stel van het laatste en/of voorlaatste kweekjaar zijn.

9. Kweeknummers moeten naar waarheid worden ingevuld op het inschrijfformulier. De rangnummers moeten naar waarheid worden ingevuld op de inbrengkaart.